Ste
Strona główna
Acta ent. siles.
¦TE
Vol. 16, 2008

SPIS TRE¦CI - CONTENTS


DOBOSZ R., BLAIK T. - Owady siatkostrzydłe (Neuroptera) Roztocza - nowe dane i aktualny wykaz gatunków
Lacewings (Neuroptera) of Roztocze - new data and an updated list of species

DOBOSZ R., DOBOSZ M., DOBOSZ M. - Myrmeleon bore TJEDER, 1941 (Neuroptera, Myrmeleontidae) na Wolinie wraz z uwagami o bologii i hodowli laboratoryjnej
Myrmeleon bore TJEDER, 1941 (Neuroptera, Myrmeleontidae) on the Wolin Island with remarks on the biology and laboratory rearing

SZOŁTYS H. - Rzadkie i nowe dla fauny Polski gatunki chrz±szczy (Coleoptera)
Beetles (Coleoptera) rare and new to the Polish fauna

GREŃ Cz. - Nowe dane o występowaniu przedstawicieli Byrrhidae (Coleoptera) w Polsce
New data on the occurrance of some species of Byrrhidae (Coleptera) in Poland

KRÓLIK R. - Ciidae (Coleoptera) w kolekcji Wojciecha M±czyńskiego
Ciidae (Coleoptera) in collection of Wojciech M±czyński

SIERKA W. - Zgrupowania wciornastków (Thysanoptera) w badaniach zoocenologicznych - studium przypadku
Groups of thrips (Thysanoptera) on zoocenological studies - the case of study

LARYSZ A. - Nowe i rzadkie dla fauny Górnego ¦l±ska gatunki motyli (Lepidoptera)
Butterflies new and rare to the Upper Silesia fauna (Lepidoptera)

GOCYŁA A., SIERKA W. - Wciornastki (Thysanoptera) Kotliny D±browskiej (Wyżyna ¦l±ska)
Thrips (Thysanoptera) of the D±browska Valley (Silesian Upland)

Doniesienia - Short notes
opr. A.Larysz©2004-2009
www.lepidoptera.slask.pl