Ste
Strona główna
Acta ent. siles.
¦TE
Vol. 17, 2009

SPIS TRE¦CI - CONTENTS


ZHERIKHIN V. V., SUKATSHEVA I. D., KULICKA R. - Inkluzje w żywicach kopalnych i współczesnych (aspekt tafonomiczny i paleontologiczny)
Inclusions in fossil and extant resins (taphonomic and palaeontological aspects)

BURY J., SUDOŁ D., ZIĘBA P., ŻYŁA W. - Nowe dane o występowaniu przedstawicieli rodzaju Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera, Sphecidae) na terenie Polski
New data of occurrence of the genus Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland

BLAIK T., MALKIEWICZ A., DOBRZAŃSKI X. - Ekspansja Noctua interjecta Hübner, [1803]
(Lepidoptera: Noctuidae) w południowo-zachodniej Polsce
The expansion of Noctua interjecta Hübner, [1803] (Lepidoptera: Noctuidae) in south-western Poland in the years 2001-2009

DEPA Ł. - Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach ¦l±skich na tle myrmekofauny okolicznych siedlisk
Ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Calvary Park in Piekary ¦l±skie in comparison to the myrmecofaunas of nearby habitats

MAZUR K. - Koszówki (Lepidoptera: Psychidae) południowo-wschodniej Polski
Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) of the south-eastern part of Poland

GREŃ Cz. - Chrz±szcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Hydrophilidae, Elmidae) obszaru Ľródliskowego Wisły w rezerwacie przyrody „Barania Góra” (Beskid ¦l±ski)
Water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Hydrophilidae, Elmidae) of the Vistula River water-heads area, within the “Barania Góra” nature reserve (The Silesian Beskidy Mts.)

GREŃ Cz. - Chrz±szcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górno¶l±skiego w Bytomiu
Noteridae and Dytiscidae (Coleoptera) in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom

Doniesienia - Short notes


BRZEZINA H. - Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) na ¦l±sku (Lepidoptera: Geometridae)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) from Silesia (Lepidoptera: Geometridae)

LARYSZ A. - Nowe dla fauny Górnego ¦l±ska gatunki motyli mniejszych (Microlepidoptera)
Micro moths (Microlepidoptera) new to the Upper Silesia fauna

LARYSZ A. - Drugie stanowisko Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) na Górnym ¦l±sku
The second locality of Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae)
in Upper Silesia


LARYSZ A. - Selenia lunularia (Hübner, 1788) w Bieszczadach (Lepidoptera: Geometridae)
Selenia lunularia (Hübner, 1788) in the Bieszczady Mts. (Lepidoptera: Geometridae)

GREŃ Cz., WˇSIŃSKI M. - Nowe dla Podlasia gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae)
New for the Podlasie region species of jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae)

SZOŁTYS H. - Nowe stanowiska Leptinus testaceus Müller, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) w Polsce
New records of Leptinus testaceus Müller, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) from Poland

SZOŁTYS H. - Nowe stwierdzenie Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Linnaeus, 1767)
(Coleoptera: Cetoniidae) na Górnym ¦l±sku
New record of Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Cetoniidae) from the Upper Silesia

ZIĘBA P., CHORˇGWICKI M. - Nowe stanowiska Camponotus vagus (Scopoli, 1763) (Formicidae) na Nizinie Sandomierskiej
The new localities of Camponotus vagus (Scopoli, 1763) (Formicidae) in the Sandomierska Lowland

opr. A.Larysz©2004-2010
www.lepidoptera.slask.pl