Ste

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE


ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE powstało w 1992 roku w Bytomiu. Jego założycielami były następujące osoby: Grzegorz Chowaniec, Roland Dobosz, Edmund i Stanisław Fuglewiczowie, Marek Furtan, Jacek Gorczyca, Janusz Grzywocz, Tadeusz B. Hadaś, Tadeusz Janik, Andrzej Kokot, Antoni Kuśka, Antoni Kwiczala, Jerzy A. Lis, Mirosław Nakonieczny, Włodzimierz Nowakowski, Bogdan Rozkrut, Stanisław Skrabania, Wiesław Szczepański, Henryk Szołtys, Piotr Węgierek, Andrzej Woźnica, Maksymilian Żak i Waldemar Żyła.
Głównym celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, działalność na rzecz ochrony przyrody, badania naukowe w zakresie szeroko pojętej entomologii oraz wydawanie specjalistycznego periodyku naukowego " Acta Entomologica Silesiana " poświęconego entomologii i działalności Towarzystwa. Członkiem ŚTE może zostać obywatel dowolnego kraju wykazujący zainteresowania entomologią.

Zjazdy odbywają się zazwyczaj kilka razy w roku w soboty, w Filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, przy ulicy Korfantego 34. Na spotkaniach tych można np. porozmawiać z innymi miłośnikami owadów, wymienić doświadczenia, materiał entomologiczny, kupić owady, literaturę entomologiczną, szpilki, gabloty, oraz różny sprzęt entomologiczny.
Wysokość składki członkowskiej w 2012 oraz 2013 roku wynosi: normalna - 35 zł, ulgowa - 25 zł ( uczniowie, studenci, emeryci, renciści, bezrobotni ), małżeńska - 50 zł.

UWAGA! Zmiana konta bankowego!
Nowy numer konta bankowego ŚTE:
ALIOR BANK   44 2490 0005 0000 4500 9080 9822


Terminy zebrań w 2013 roku:

  • 9 marca - sprawy organizacyjne i omówienie planów na 2013 rok

  • 27 kwietnia – zebranie zwykłe

  • 12 października – zebranie zwykłe

  • 7 grudnia – podsumowanie badań prowadzonych w 2013 r.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 10ºº w Filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa i sympatyków owadów na kolejne spotkania śląskich entomologów w 2013 roku.

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
c/o Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 281 34 01, 281 82 94 w. 125


opr. A.Larysz©2003-2013